Conceptontwikkelaar in de bouw

Missie

Het doel van Paras Concepts is het ontwikkelen van multidisciplinair concepten waarmee een kwaliteitsslag gemaakt kan worden van bestaande gebouwen en een optimalisatie-proces ontstaat voor nieuwbouw.
Om het doel te verwezenlijken zijn er een aantal uitgangspunten:

  • optimalisatie-proces ontwikkelen door samenwerkingen aan te gaan (circulair denken)
  • mensen, processen en bouwstromen inzichtelijk maken;
  • ontwikkelen van modulaire bouw- en installatie elementen (lego-principe);
  • kwaliteitslag zichtbaar maken voor de gebruikers;
  • keuzemogelijkheden bieden voor de (eind)gebruiker
  • kernwaarden creëren zoals comfort, zorg, levensloopbestendigheid en duurzaamheid;
  • kennisdeling van het multidisciplinair leiderschap door het geven van workshops.

Visie

Multidisciplinaire concepten dienen de gebruiker in zijn/haar keuze van het bouwen en zorgt via het circulaire proces dat het betaalbaar wordt. Door duidelijkheid te geven in de meerwaarde van het gebouw op vlak van wonen, werken, recreëren en kostenreductie ontstaat er een prettige en comfortabele omgeving.

De kans voor Paras Concepts ligt in de integrale aanpak waardoor de niet deskundigen inzicht krijgen in het verhaal van het innovatieve bouwsysteem wat slim is en relatief goedkoop ten opzichte van bestaande systemen.

Paras Concepts zal optreden als regisseur en facilitator.

De volgende concepten zijn in ontwikkeling:

Het gehele proces van de concepten wordt aangestuurd via Modulogic